Lahden Jalkaterapia

Tietoa meistä

 

 

 

Periaatteemme on tuottaa laadukasta palvelua turvallisesti. Pyrimme tarjoamaan turvallisen ja ammatillisen hoitoympäristön jossa kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä. Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen jalkaterveyttä parantamalla. Asiakkaan toiveita kuunnellaan hoidon aikana ja asiakas on oikeutettu antamaan palautetta sekä hoidon aikana että sen jälkeen. Huomioithan että hoidamme jalkoja terveyden näkökulmasta joten emme voi välttämättä toteuttaa kaikkia toiveita. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaita eteenpäin, kuten lääkäriin tai apuvälinepuolelle.

 

Palautetta käsitellään molempien samassa tilassa toimivien yrittäjien kesken tilanteen ratkaisemiseksi tai korjaavien toimenpiteiden aloittamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla. Palautteiden perusteella pyritään kehittämään toimintaa.

 

Toinen hoitohuoneistamme on esteetön. Ulko-ovella on n. 4cm kynnys. Liiketilan ovi pidetään lukittuna hoitojen aikana hoitorauhan sekä hoitajan että asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi.

 

Tietosuoja

Lahden Jalkaterapia pitää yllä asiakasrekisteriä. Käytämme yleisen tietojasuoja-asetuksen mukaisia tietosuojakäytäntöjä ja noudatamme laissa määrättyjä terveydenhuollon ammattihenkilön salassapitovelvoitteita sekä potilasasiakirjojen tekoa. Kirjaukset pääsevät näkemään vain hoitoon osallistuvat henkilöt. Potilaslain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin kaikki tiedot, jotka ovat tarpeellisia potilaan hoidon suunnittelemiseksi, järjestämiseksi, toteuttamiseksi ja seurannan turvaamiseksi. Käyntikirjausten lisäksi näitä tietoja ovat nimi, puhelinnumero, osoite/sähköposti ja hoitoon vaikuttavat sairaudet ja tapaturmat. Henkilötietoja kerätään hoidettavalta henkilöltä itseltään.

Potilasasiakirjat säilytetään asianmukaisesti niin ettei ulkopuolisilla ole mahdollisuutta päästä niihin käsiksi. Potilaalla on oikeus nähdä ja pyytää poistamaan hänen tietonsa näin pyydettäessä. Yritys ei luovuta potilastietoja kolmansille osapuolille kuin asiakkaan luvalla. Kuitenkin potilastiedot voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa. Potilasasiakirjoja säilytetään viisi (5) vuotta viimeisimmästä hoitokontaktista jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan ja hävitetään asianmukaisesti.

 

Palveluseteliasiakkailta tarkistetaan palvelusopimusjärjestelmässä olevien tietojen oikeellisuus. Järjestelmään tallennetaan vain käyntipäivämäärä, käyntikirjausta ei toimiteta palvelusetelin myöntäneelle taholle.

.

 

Tiimimme

Minna Leinonen

Jalkaterapeutti AMK

Valmistunut 2017 Metropolian Ammattikorkeakoulusta

Emma Ovaska-Ronkola

Jalkaterapeutti AMK

Valmistunut 2017 Metropolian Ammattikorkeakoulusta